Ptaki

Jerzyk (Apus apus)

Jerzyk (Apus apus)

Łozówka (Acrocephalus palustris)

Pliszka siwa (Motacilla alba)

Cierniówka (Sylvia communis)

Świerszczak (Locustella naevia)

Kląskawka (Saxicola rubicola)

Sójka (Garrulus glandarius)

Sroka (Pica pica)

Sroka (Pica pica)

Trznadel (Emberiza citrinella)

Trznadel (Emberiza citrinella)

Gąsiorek (Lanius collurio)

Gąsiorek (Lanius collurio)

Drozd śpiewak (Turdus philomelos)

Drozd śpiewak (Turdus philomelos)

 

Dudek (Upupa epops)

Dudek (Upupa epops)

Grzywacz (Columba palumbus)

Grzywacz (Columba palumbus)

Skowronek (Alauda arvensis)

Skowronek (Alauda arvensis)

Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)

Świergotek łąkowy (Anthus pratensis)

Pokląskwa (Saxicola rubetra)

Pokląskwa (Saxicola rubetra)

Myszołów włochaty (Buteo lagopus)

Myszołów włochaty (Buteo lagopus)

Jastrząb (Accipiter gentilis)

Jastrząb (Accipiter gentilis)

Bielik (Haliaaetus albicilla)

Bielik (Haliaaetus albicilla)

Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)

Orzeł przedni (Aquila chrysaetos)

Kruk (Corvus corax)

Kruk (Corvus corax)

Myszołów (Buteo buteo)

Myszołów (Buteo buteo)

Żuraw (Grus grus)

Żuraw (Grus grus)

blotniak-1m

Błotniak stawowy (Circus aeruginosus)