Nowości

Pogoda na początku mają iście zimowa, opady śniegu, przymrozki. Przyroda również była uśpiona.
Jenoty i borsuki zamieszkują w tym roku wspólnie norę. Póki co jeszcze z nory nie wychodzi nowy przychówek, rok temu małe jenoty
już śmiało biegały na zewnątrz nory a małe borsuki wcale nie były takie małe.
Każdego dnia jestem w terenie, widać że z ociepleniem się poprawiła się też aktywność zwierzaków. O dziwo borsuki wcześniej opuszczają norę niż jenoty.